Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Důležitá nařízení, směrnice a zákony

Všechna Nařízení jsou prolinkována s dokumenty na internetových stránkách http://eur-lex.europa.eu. Pro českou verzi dokumentů vyberte v příslušném poli vpravo nahoře Češtinu.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006
ze dne 5. července 2006

o Evropském fondu pro regionální rozvoj


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 397/2009
ze dne 6. května 2009,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 437/2010

ze dne 19. května 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006

ze dne 11. července 2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1341/2008
ze dne 18. prosince 2008,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 284/2009
ze dne 7. dubna 2009,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 539/2010
ze dne 16. června 2010,
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006

ze dne 8. prosince 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 846/2009
ze dne 1. září 2009,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010
ze dne 17. září 2010,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006
ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH č. 137/2006 Sb.

ze dne 14. března 2006

> Stáhnout


Dále uvádíme postupy pro zadávání veřejných zakázek. Těmito postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se musí řídit všichni čeští partneři bez ohledu na to, zda-li se na ně vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo ne. V druhé části jsou uvedeny postupy pro zadávání veřejných zakázek nad limit zakázek malého rozsahu. Tyto postupy jsou závazné pro ty případy, kdy se nepostupuje dle výše uvedeného zákona.

> StáhnoutNAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006

ze dne 15. prosince 2006

o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis


 


 
creating the future