Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Programové dokumenty

Společná Příručka pro žadatele v českém jazyce
- aktualizace: 1. října 2014

Příručka pro žadatele (pdf; 1,5 MB)

> Stáhnout


Přílohy k Příručce pro žadatele P1-P10 (zip; 4 MB)

> Stáhnout


Přílohy k Příručce pro žadatele P11-P19 (zip; 7 MB)

> Stáhnout

Formuláře k přílohám k Příručce pro žadatele (zip; 1,5 MB)

> Stáhnout

Finální verze schváleného Operačního programu v anglickém jazyce

> Stáhnout
Schválená verze Programového dodatku v anglickém jazyce

- aktualizace: 4. června 2013

> Stáhnout
Schválená verze Společných pravidel způsobilosti (pdf) v českém jazyce

- aktualizace: 1. říjen 2014

> Stáhnout
Vzor Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF (pdf)

> Stáhnout

 
creating the future