Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Projektová žádost a související dokumenty

V této části naleznete ke stažení dvojjazyčnou projektovou žádost v Excelu a povinné přílohy pro české a rakouské partnery, dále Pokyny pro české žadatele a Pokyny pro české příjemce (vydané Ministerstvem pro místní rozvoj).

Pro tisk Vaší vyplněné finální žádosti použijte prosím ikonu „Vytisknout žádost“ na excelovém listu „Navigace“. Tímto způsobem bude Vaše žádost vytištěna automaticky na tiskárně, kterou máte nastavenou na Vašem počítači jako výchozí. Vzhledem k rozsahu dokumentu doporučujeme tisknout žádost oboustranně, tzn. je potřeba nastavit si na výchozí tiskárně oboustranný tisk. 

Projektová žádost musí být odevzdána v elektronické i v tištěné verzi. Tištěná verze musí být podepsána oprávněnou osobou (Vedoucím partnerem). Platná projektová žádost musí také obsahovat všechny povinné přílohy, a sice jednu sadu originálů a jednu sadu kopií.
Projektová žádost se předkládá ve dvou podepsaných originálech na příslušný Regionální subjekt Vedoucího partnera nebo na Společný technický sekretariát (dále jen JTS). Pokud podáte Vaši žádost na JTS, informujte o tom také Váš příslušný Regionální subjekt.

Doporučujeme využít Návodu k vyplnění projektové žádosti (pro stažení viz níže), který krok po kroku popisuje vyplnění jednotlivých polí projektové žádosti.

Upozornění: Dbejte prosím limitu pro počet znaků v jednotlivých polích. Pokud budou tyto limity překročeny, pak bude Vaše žádost vytisknuta s prázdnými stránkami.
V části určené pro žadatele („Získání podpory“) naleznete další informace, jako např. seznam vhodných žadatelů, mapu podporované oblasti, seznam nezpůsobilých výdajů a jiné.
Uvedené dokumenty se mohou dále aktualizovat, proto doporučujeme navštívit tuto stránku častěji. V případě Vašich podnětů či problémů se na nás můžete obrátit nejlépe elektronickou cestou na adresu JTS@at-cz.eu.


Projektová žádost a přílohy

Formulář k projektové žádosti (xls) - aktualizace 25.1.2010
> Stáhnout

Poznámka:
Pokud by se vyskytnul problém s otevřením žádosti v Excelu, bude pravděpodobně třeba nastavit úroveň zabezpečení maker (Excel --> Nástroje --> Makro --> Zabezpečení --> Úroveň zabezpečení: Nízká).Návod k vyplnění projektové žádosti (pdf) - aktualizace 22.8.2011

Pozor: nově obsahuje také přehledné schéma, jak postupovat s projekty generujícími příjmy!!!
> StáhnoutPovinné přílohy k žádosti pro české žadatele (zip) - aktualizace 1.8.2012
> StáhnoutPovinné přílohy k žádosti pro rakouské žadatele (zip) - aktualizace 1.7.2011
> Stáhnout
Pokyny pro české žadatele

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE - 7. vydání - platné od 1.8.2012

 - příručka obsahující nezbytné informace pro přípravu projektu, určená pro české partnery projektu

> Stáhnout (PDF)

METODICKÝ POKYN č. 1 - platný od 14.1.2013

> Stáhnout (PDF)


PŘÍLOHY k Pokynům pro české žadatele 

> Stáhnout (zip)
Pokyny pro české příjemce dotace

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE - 7. vydání - platné od 1.7.2012

 - pravidla popisující postup při realizaci schválených projektů pro české partnery projektu

> Stáhnout (PDF)


METODICKÝ POKYN č. 1 - platný od 14.1.2013

> Stáhnout (PDF)


METODICKÝ POKYN č. 2 - platný od 18.3.2013

> Stáhnout (PDF)


METODICKÝ POKYN č. 3 - platný od 15.7.2013

> Stáhnout (PDF)


METODICKÝ POKYN č. 4 - platný od 1.6.2014

> Stáhnout (PDF)PŘÍLOHY k Pokynům pro české příjemce dotace 

> Stáhnout (zip)
Upozorňujeme příjemce dotace, aby používali pro účely vyplnění monitorovacích zpráv aktuální formuláře v sekci Materiály (ke stažení) --> Formuláře, nikoliv formuláře uvedené v přílohách příruček!Přehled změn v Doplňujícím výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, platném od 1. 7. 2012 (oproti verzi platné od 16. 4. 2012) je ke stažení ZDE.


Přehled změn Postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou a Přehled změn a aktualizací Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání veřejných zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. je ke stažení ZDE.
 
creating the future