Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Program

Vítejte/Willkommen na webových stránkách Programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013“!

Evropa se integruje, padly hranice Schengenu a Iniciativa INTERREG III A byla úspěšně uzavřena. Tento nový společný Program EÚS, který je kofinancován € 107,44 mil. z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), má přispět k tomu, abychom přijali stávající výzvy a vyčerpali nevyužité možnosti. Podporované projekty proto musí mít udržitelný přeshraniční dopad.

Nové společné programové území zahrnuje tři regiony, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, a dále kraje spolkových zemí Horní Rakousko, Dolní Rakousko a město Vídeň. 
 

O prostředky z tohoto Programu mohou žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů najdete zde.

Cílem programu je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů. K dispozici je široká paleta oblastí podpory. U všech společných projektů se předpokládá soulad s principy udržitelnosti a rovných příležitostí.

Hlavní novinky od roku 2007 jsou:

  • princip Vedoucího partnera, který nese hlavní odpovědnost za projekt
  • zavedení 4 kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, realizace, financování a personál)
  • společná dvojjazyčná projektová žádost v elektronické podobě
  • zvýšení max. hranice spolufinancování z ERDF na 85%


Webové stránky se průběžně aktualizují. Vyplatí se tedy, abyste je čas od času navštívili. V zájmu zlepšení této webové prezentace rádi přivítáme Vaše podněty a připomínky.

> Stáhnout: Operační program v AJ 


> Stáhnout: Brožura se základními informacemi o Programu EÚS (aktualizace: 28.7.2008)


> Stáhnout: Brožura s informacemi o Cíli Evropská územní spolupráce

                    (zdroj: inforegio panorama, prosinec 2007)


> Stáhnout: Tisková zpráva (září 2013)
 


 
creating the future