Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Fond malých projektů


Fond malých projektů jižní Čechy – Dolní Rakousko – Horní Rakousko

Jihočeská Silva Nortica, správce Fondu malých projektů (FMP) v jižních Čechách, ukončila přijímání Žádostí o dotaci z FMP na projekty spolupráce Jihočeského kraje s Horním a Dolním Rakouskem.

Poslední monitorovací výbory se konaly ve dnech 25.3.2014 (spolupráce JC-HR) a 3.4.2014 (spolupráce JC-DR). 


Kromě 30 řádných projektů na nich bylo schváleno 6 náhradních projektů, které budou čerpat příspěvek ERDF až v případě, že na ně zbydou uspořené prostředky z projektů, které budou v roce 2014 ukončeny.
Pouze kdyby tyto náhradní projekty nevyčerpaly všechny prostředky FMP, vypsal by nejpozději v srpnu 2014 Správce FMP Jihočeská Silva Nortica ještě jednu zkrácenou výzvu na realizaci malých projektů, které by musely být ukončeny do konce listopadu a vyúčtovány do konce prosince 2014.

S dotazy se obracejte na sekretariát FMP Jihočeská Silva Nortica (zuzana.gregorova@silvanortica.com, tel.:+420 602 610 270 / +420 384 385 359).

Více informací najdete na: www.silvanortica.com.Projektová seznamka


Nyní mají žadatelé z Jihomoravského kraje a z Dolního Rakouska možnost využít  nového webového nástroje pro navazování projektových partnerství. Pokud máte zajímavý námět na malý projekt a chybí Vám projektový partner nebo byste se chtěli zapojit jako partneři do přeshraničního projektu zkuste navštívit http://www.pp-kontakt.eu/.Co je Fond malých projektů (FMP)?


Fond malých projektů (FMP) je kompaktní součástí Programu Evropské územní spolupráce 2007 – 2013 a svým charakterem navazuje na předchozí úspěšnou Iniciativu INTERREG IIIA a zvláště pak na přeshraniční spolupráci CBC Phare - Společný fond malých projektů.

Fond malých projektů je flexibilní instrument, jehož cílem je podporovat přímou přeshraniční spolupráci v regionech v rámci finančně menších projektů.  Fond podporuje jednak malé neinvestiční projekty (akce typu people to people jako kulturní výměny, sportovní turnaje apod.) a malé infrastrukturní projekty (jako značení turistických tras, mobiliáře turistických stezek atd.) zaměřené na přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery částkou 2-20 tis. EUR.

Jako u velkých projektů musí 2 partneři realizovat projekt společně. Musí být splněny minimálně dvě podmínky z následujících čtyř:

• Společná příprava
• Společná realizace
• Společný personál
• Společné financování
Jaké regiony jsou zapojeny do jednotlivých FMP?

Česko-rakouská příhraniční oblast je územně rozdělena na 3 samostatné regiony s tím, že pro každý z těchto regionů je ustaven příslušný Administrátor (Sekretariát FMP) na každé straně hranice. Jedná se o následující regiony:

1. region FMP: jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko
- zahrnuje regiony Jihočeský kraj, Mühlviertel, Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen, Innviertel, Linz-Wels, Steyr-Kirchdorf
- seznam podpořených malých projektů z tohoto FMP ke stažení ZDE (stav: k 30.4.2013)

2. region FMP: jižní Morava – Dolní Rakousko
- zahrnuje regiony Jihomoravský kraj, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, St. Pölten
- seznam podpořených malých projektů z tohoto FMP ke stažení ZDE (stav: k 11.12.2012)

3. region FMP: Vysočina – Dolní Rakousko
- zahrnuje regiony NUTS III kraj Vysočina, Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen
- seznam podpořených malých projektů z tohoto FMP ke stažení ZDE (stav: k 20.6.2012)
Kolik prostředků z ERDF je vyčleněno na jednotlivé regiony FMP?


 Region FMP

 ERDF prostředky

na malé projekty

v ČR

 ERDF prostředky

na malé projekty

v Rakousku 

 FMP celkem 
 1. region  2 295 000 €

600 000 €

+ 386 400 €

3 281 400 € 
 2. region  2 635 000 € 448 000 € 3 083 000 €
 3. region 945 200 € 165 600 € 1 110 800 €
 Celkem  5 875 200 € 1 600 000 €  7 475 200 €

Jaké platí podmínky pro kofinancování malých projektů?


FMP Česká republika  Dolní Rakousko  Horní Rakousko 

Hranice národní

podpory projektů

 neexistuje

 < 5.000 €

 < 2.857 €

Náklady projektu

celkem

 2353 - 40.000 €

5.000 - 25.000 €

 2.857 - 25.000 €
Podpora ERDF v %  max. 85% max. 85%  max. 70% 
Podpora ERDF  2.000 - 20.000 €

4.250 - 20.000 €

2.000 - 17.500 €
Kde vyhledat další informace?Pro bližší informace se můžete obracet na sekretariáty FMP (Administrátory), kde Vám sdělí jak termíny pro předkládání žádostí pro malé projekty, tak termíny nejbližšího Regionálního monitorovacího výboru. Na stránkách Administrátorů FMP je k dispozici ke stažení také Směrnice pro žadatele z dané oblasti a další potřebné materiály, jako žádost či formuláře.


Region jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko

 Sekretariáty FMP Vymezení územní působnosti 

Jihočeská Silva Nortica
Janderova 147/II
CZ - 377 01 Jindřichův Hradec

Jihočeský kraj
Kontaktní osoba:
Zuzana Gregorová
Tel.:+420 602 610 270 begin_of_the_skype_highlighting +420 602 610 270 end_of_the_skype_highlighting / +420 384 385 359 begin_of_the_skype_highlighting +420 384 385 359 end_of_the_skype_highlighting
zuzana.gregorova@silvanortica.com
 
Internetové stránky:
http://www.silvanortica.com/cz/?clanek=68
 
   

Europa Plattform Pro Waldviertel

Sparkassenplatz 1/2/3
A - 3910 Zwettl

Dolní Rakousko:

Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen

Kontaktní osoba:
Marcella Strasser
Tel.:+43 (0) 676 812 20340 begin_of_the_skype_highlighting +43 (0) 676 812 20340 end_of_the_skype_highlighting
marcela.strasser@rm-waldviertel.at
 
Internetové stránky:
http://kpf.rm-waldviertel.at
 
   

Regionalmanagement Oberösterreich GmbH
Geschäftsstelle Mühlviertel
Industriestraße 6
A - 4240 Freistadt

 
Horní Rakousko:
Mühlviertel, Innviertel, Linz-Wels, Steyr-Kirchdorf
Kontaktní osoba:
Heide Spiesmeyer
Tel.:+43 07942 77188 begin_of_the_skype_highlighting +43 07942 77188 end_of_the_skype_highlighting
heide.spiesmeyer@rmooe.at
 
Internetové stránky:
http://www.rmooe.at/muehlviertel/index.htm
 


Region jižní Morava – Dolní Rakousko

 Sekretariáty FMP Vymezení územní působnosti 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139
CZ - 612 00 Brno

Jihomoravský kraj

Kontaktní osoby:
Ing. Lenka Procházková
Tel:+420 541 212 121 begin_of_the_skype_highlighting +420 541 212 121 end_of_the_skype_highlighting

lenka.prochazkova@rrajm.cz

 

Internetové stránky:
http://www.rrajm.cz/fond-malych-projektu.html

 
   

Regionaler Entwicklungsverband Weinviertel-

Europaregion Weinviertel

Hauptstraße 31
A-2225 Zistersdorf

Dolní Rakousko:
Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, St. Pölten
Kontaktní osoba:
Jitka Kössler

+43 2532/28 18 – 13 begin_of_the_skype_highlighting +43 2532/28 18 – 13 end_of_the_skype_highlighting

jitka.koessler@euregio-weinviertel.org

 
Internetové stránky:
http://www.euregio-weinviertel.org/kleinprojektefonds/index.htm
 


Region Vysočina – Dolní Rakousko

Sekretariáty FMP  Vymezení územní působnosti

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Křížová 2
CZ - 586 01 Jihlava

Kraj Vysočina
Kontaktní osoba:
Ing. Zdeňka Škarková
Tel.:+420 567 578 507 begin_of_the_skype_highlighting +420 567 578 507 end_of_the_skype_highlighting
skarkova@rrav.cz
 
Internetové stránky:
http://www.rrav.cz/maleprojekty/dokumenty_fmp.html
 
   

Europa Plattform Pro Waldviertel

Sparkassenplatz 1/2/3
A - 3910 Zwettl

Dolní Rakousko:

Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen

Kontaktní osoba:
Marcella Strasser
Tel.:+43 (0) 676 812 20340 begin_of_the_skype_highlighting +43 (0) 676 812 20340 end_of_the_skype_highlighting
marcela.strasser@rm-waldviertel.at
 
Internetové stránky:
http://kpf.rm-waldviertel.at
 

 
creating the future