Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Kritéria spolupráce s projektovými partnery

Pro spolupráci byla vypracována čtyři kritéria spolupráce, z nichž musí být minimálně dvě kritéria v projektu splněna:
1. Společná příprava


• Všichni partneři se musí podílet na přípravném procesu.
• Všichni partneři definovali společně, jak má být projekt realizován.
• Společně byly vyvinuty cíle a výstupy, finanční a časový plán a také přidělení aktivit.
• Příspěvky a očekávání všech partnerů jsou jasně definovány.2. Společná realizace


• Vedoucí partner přebírá celkovou zodpovědnost za projekt. 
• Všechny úkoly a zodpovědnosti jsou mezi partnery rozděleny pro všechny fáze projektu (Dohoda o spolupráci), koordinaci zajišťuje Vedoucí partner.
• Každý příslušný partner musí převzít a zajistit zpracování své části projektu tak, že realizuje všechny plánované aktivity cíleně a zkoordinuje implementaci (realizaci) v rámci celého projektu.3. Společný personál    


• Každý partner má určitou roli a má k dispozici dostatečný personál, aby tuto úlohu mohl vykonávat
• Všichni pracovníci kompetentní pro určitou část musí své úkoly navzájem koordinovat. Tok informací se uskutečňuje pravidelně.
• Mezi partnery nesmí dojít ke dvojitému obsazení pro tutéž úlohu4. Společné financování


• Projekt disponuje společným finančním plánem.
• Partneři se podílí společně na financování projektu.


 
creating the future