Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji se rozumí ty výdaje projektu či aktivit v rámci stanoveného období, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, tj. ty, které jsou v souladu s příslušnými evropskými a národními předpisy a odpovídají zaměření operačních programů.  


 

Zde si můžete stáhnout dokument "Společná pravidla způsobilosti", v němž najdete popis způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci Programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.Společná pravidla způsobilosti

- aktualizovaná verze schválená Monitorovacím výborem dne 1. října 2014 (pdf)

> Stáhnout
Měsíční kurzy EUR/CZK vyhlašované Evropskou komisí

Níže je uvedený odkaz na stránky Evropské komise, která každý měsíc zveřejňuje kurzy Evropské centrální banky. Tento kurz je nutné použít pro přepočet korunových výdajů na eurové výdaje. 


Pokud Vedoucí partner (nebo jeho projektoví partneři) hradí své výdaje spojené s projektem v jiné měně než v eurech, musí tyto výdaje do Finanční zprávy, kterou předkládá svému kontrolorovi, na eura přepočítat. Pro přepočet použije partner kurz Evropské centrální banky platný v tom měsíci, ve kterém Finanční zprávu zpracuje. Tento kurz zveřejňuje v elektronické podobě Evropská komise každý měsíc na adrese:


http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=47&Language=en


 
creating the future