Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Předpoklady

Zde naleznete informace o tom, jaké předpoklady musí být splněny při realizaci projektu v rámci Programu Evropské územní spolupráce.


  

• Každý projekt musí uplatňovat princip Vedoucího partnera.
• Žadatelem smí být pouze veřejnoprávní instituce nebo jí rovnocenný subjekt založený nikoliv k dosažení zisku.

• Žadatel musí realizovat své aktivity v programovém území.

• Tematicky musí spočívat hlavní body přeshraniční spolupráce v těchto oblastech: „socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how“, nebo „regionální dostupnost a udržitelný rozvoj“.
• Každý projekt musí splnit minimálně dvě ze čtyř kritérií přeshraniční spolupráce.


 
Podrobné informace získáte v jednotlivých sekcích.


 
creating the future