Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Veřejná konzultace připravovaných dokumentů

Veřejná konzultace Operačního programu "EÚS Rakousko – Česká republika  2014-2020"

Za účasti regionů resp. spolkových zemí, které jsou do programu EÚS AT-CZ zapojeny, a českých a rakouských ministerstev se momentálně pracuje na vyhotovení Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou. Program je součástí cíle Evropské územní spolupráce (EÚS) a je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Veřejná konzultace k návrhu Operačního programu byla zahájena dne 24.7.2014. Všechny úřady pro ochranu životního prostředí a organizace, které se zajímají o přeshraniční spolupráci mezi Rakouskem a Českou republikou, a dále široká veřejnost, jsou srdečně zváni, aby se k návrhu Operačního programu vyjádřili prostřednictvím níže uvedeného formuláře pro připomínky.

Podklady v elektronické verzi jsou k dispozici ke stažení v této sekci. Dokumenty ve vytištěné verzi můžete shlédnout také osobně – po dohodě prostřednictvím telefonu nebo e-mailu (+43 2742 9005 14923; helena.moravcova@noel.gv.at) – v prostorách kanceláří Řídicího orgánu Programu na adrese:

Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik
Landhausplatz 1, Haus 13,  Zimmer 13.511
A-3109 St. Pölten

Připomínky obdržené e-mailem na adresy bernhard.koehle@noel.gv.at příp. helena.moravcova@at-cz.eu v období od 24.07.2014 – 22.08.2014 budou zohledněny při finalizaci Operačního programu.

V případě dalších dotazů se můžete obracet na Řídicí orgán Programu (Bernhard Köhle, Tel: +43 2742 9005 15359, bernhard.koehle@noel.gv.at) příp. na zastoupení v době nepřítomnosti (Helena Moravcová, +43 2742 9005 14923; helena.moravcova@noel.gv.at).

Dokumenty ke stažení:

Operační program (verze 1.4) v anglickém jazyce

Shrnutí Operačního programu v anglickém jazyce
Formulář pro připomínky

(24.7.2014)



Veřejná konzultace k Environmentální zprávě SEA

Veřejná konzultace v České republice k Environmentální zprávě SEA je v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Návrh Environmentální zprávy k SEA bude veřejnosti zpřístupněn ve smyslu čl. 6 Směrnice o SEA 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady z 27.06.2001 a její přeměně do českého národního právního řádu v nejbližších dnech.

Bližší informace mohou podat kontaktní osoby:

Ing. Andrea Hanousková-Koubková, Ministerstvo pro místní rozvoj
andrea.hanouskova-koubkova@mmr.cz

Mgr. Zuzana Indráková, Ministerstvo životního prostředí
zuzana.indrakova@mzp.cz

(24.7.2014)




 
creating the future