Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Získání podpory

Tato sekce je určená především pro žadatele či potenciální žadatele, kteří hledají podrobnější informace o možnosti účastnit se Programu Evropské územní spolupráce.


 

Žadatelům doporučujeme konzultovat jejich projektový záměr s jejich příslušným Regionálním subjektem již při přípravě projektu. Kontakty najdete zde.Důležité upozornění!

Pro dolnorakouské příjemce byla definována kritéria kvality, která rozhodují o výši podpory. Kromě toho byl pro dolnorakouské vedoucí a projektové partnery vypracován dokument "Potřebné doklady ke způsobilým výdajům podle rozpočtových kategorií". Tyto podklady jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Země Dolní Rakousko www.raumordnung-noe.at.

Bližší informace obdržíte také u Regionálního subjektu Dolního Rakouska.
Pokud Vás zajímá například:


• co znamená princip Vedoucího partnera
• kdo může žádat o podporu z EU v rámci tohoto Programu
• do jaké oblasti spadá Váš projekt
• v čem spočívají kritéria přeshraniční spolupráce


potom najdete tyto informace v sekci „Předpoklady“.
Pravidla a popis způsobilých výdajů si můžete stáhnout v sekci „Způsobilé výdaje“.
 Jestliže už pracujete na vytvoření projektové žádosti a potřebujete se dozvědět o:


• konkrétním postupu při podání žádosti
• procesu hodnocení žádosti
• o schvalování žádosti
• samotné realizaci projektu


pak Vám doporučujeme projít si krok po kroku sekci „Cesta k podpoře“.


 
creating the future