Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Příklady úspěšných projektů

Příklady úspěšně realizovaných projektů v rámci přeshraničního programu INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko 2000-2006 jsou na vyžádání k dispozici v elektronické verzi na DVD na Společném technickém sekretariátu.

V Programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 Vám budeme představovat příklady úspěšných projektů. Tyto údaje zde budou průběžně aktualizovány.


Zde naleznete zveřejnění seznamu příjemců dle Nařízení (ES) 1828/2006 článku 7 (2)d.

Stav k: 25.3.2015


 
creating the future