Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Zveřejňování výběrových řízení

Zveřejňování výběrových řízení k projektům našeho programu


Za účelem zvýšení transparentnosti při nákupu zboží a služeb i pod limity stanovenými zákonem o veřejných zakázkách (Zákon č. 137/2006 Sb.) nabízíme na tomto místě všem projektovým partnerům našeho programu možnost zveřejňování výzev k veřejným zakázkám malého rozsahu. 

Pokud budete chtít využít této nabídky, obracejte se na Lenku Kútikovou (kutikova@at-cz.eu) ze Společného technického sekretariátu (JTS). 

Akceptovány budou jen soubory ve formátu pdf, nebo odkazy na webové stránky, kde je výzva uveřejněna. 

JTS nezodpovídá za obsah zobrazovaných výzev a jejich uveřejnění na našich stránkách nijak nenahrazuje a nijak se nedotýká případné zveřejňovací povinnosti vyplývající ze zákona příslušné země.
Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky

Upozorňujeme příjemce, že od 1.1.2012 platí nové finanční limity, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní.


Dne 1. ledna 2012 vstoupily v účinnost nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je Česká republika vázána, a jsou pravidelně každé dva roky obměňovány.
Nejedná se o limity, které odlišují veřejné zakázky malého rozsahu od zakázek podlimitních a nadlimitních, u nichž jsou zadavatelé povinni postupovat dle zákona o veřejných zakázkách.
Více zde
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
 
creating the future