Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Priority programu

Operační program sestává ze dvou prioritních os a sedmi oblastí podpory. Třetí prioritní osa, Technická pomoc, je určena pro zajištění administrace Programu. Oblasti podpory jsou znázorněny v následujícím schématu:

Prioritní osa 1
Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how


Oblasti podpory:

1.1   Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
1.2   Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
1.3   Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
1.4   Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace


Prioritní osa 2
Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj


Oblasti podpory:

2.1   Doprava a regionální dostupnost
2.2   Životní prostředí a prevence rizik
2.3   Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce


Prioritní osa 3
Technická pomoc


 
creating the future