Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Semináře a akce

Seminář pro příjemce

12. ledna 2012 se uskutečnil ve Vídni seminář pro vedoucí a projektové partnery v rámci Programu EÚS Rakousko - Česká republika 2007-2013. Byly zde podány informace příjemcům dotace, jejichž projekty byly v prosinci schváleny Monitorovacím výborem. Účastníci se taktéž dozvěděli užitečné informace o veřejných zakázkách, povinnostech publicity či postupu při přípravě Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF.


Prezentace ze semináře (v němčině) jsou ke stažení zde.
Představte svůj projekt co nejzajímavěji!

Programy přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika a Rakousko – Maďarsko 2007 – 2013 zorganizovaly s příchodem jara, ve dnech 22. -23. 3. 2011, společný seminář pro úspěšnou projektovou komunikaci. Ten se konal v příjemném prostředí hotelu Gartenhotel Altmannsdorf ve Vídni a byl určen pro všechny projektové partnery, kteří realizují projekt přeshraniční spolupráce.

Obsahovou formu měla na starosti renomovaná PR agentura Pinnacle z Londýna/Bruselu specializující se na oblast komunikace evropských projektů. V ranním bloku se partneři dozvěděli, proč je potřeba o projektech komunikovat, poté se lektorky a lektoři, všichni zkušení žurnalisté a PR poradci, věnovali zúčastněným rozdělených do čtyř pracovních skupin. První dopolední workshop byl zaměřen na otázku, kdo je cílové publikum a jaká sdělení stojí za to předat. V odpoledním workshopu se pak účastníci od novinářů dozvěděli, v čem spočívá dobrý novinový článek a co chtějí žurnalisté slyšet. V praktických cvičeních si mohli všichni vyzkoušet lehce realizovatelné techniky pro úspěšnou komunikaci. 

Ve společném závěrečném bloku využili partneři možnosti představit své vlastní propagační aktivity, a měli tak jedinečnou šanci zkonzultovat výsledky své propagace s odborníky. Při rozloučení poděkoval zástupce Řídicího orgánu programu, pan Bernhard Köhle, všem za aktivní účast a vyzval všechny partnery, aby zasílali výstupy úspěšné komunikace svého projektu i na Společný technický sekretariát (JTS@at-cz.eu). Všechny zajímavé informace rádi zveřejníme také na našich internetových stránkách!

Seminář se setkal s velkým ohlasem, a proto nabízí agentura Pinnacle pro všechny zájemce také další materiály pro úspěšnou projektovou komunikaci, jako jsou checklisty pro tisková sdělení a rozhovory se žurnalisty, dále podařené příklady projektů z jiných programů EÚS a také tipy, jak využít sociální média jako Facebook, Twitter atd.


Program INTERACT zaměřil svůj aktuální březnový newsletter také na téma komunikace jako strategický nástroj pro přeshraniční spolupráci. PDF verze newsletteru v angličtině je ke stažení online na http://www.interact-eu.net/newsletter_archive/interact_march_newsletter_communication_a_strategic_tool_for_territorial_cooperation/188/8834.
 
creating the future