Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

V Programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 Vám budeme představovat příklady úspěšných projektů. Tyto údaje zde budou průběžně aktualizovány.


Zde naleznete zveřejnění seznamu příjemců dle Nařízení (ES) 1828/2006 článku 7 (2)d.

Stav k: 25.3.2015

Příklady realizovaných projektů EÚS

Oblast podpory 1.1
Infrastruktura a služby spojené s podnikáním

W3 - rozvoj živnostenských lokalit a lokalit k bydlení podél S3

Zkratka: W3
Číslo projektu: M00083

Délka trvání projektu: 1.7.2009 - 30.6.2011

Vedoucí partner: Spolek "Interkom Hollabrunn-Retz-Znojmo" (Dolní Rakousko)
Projektový partner: Město Znojmo (jižní Morava)

Celkové náklady projektu: € 499 900,00

Internetové stránky projektu: www.regionw3.eu

Výchozí situace

Přestavbou komunikace B303 na rychlostní silnici S3 vznikla v regionu W3 nová dopravní a rozvojová osa. Díky novému a efektivnějšímu dopravnímu spojení se region stává stále atraktivnějším pro firmy hledající nová stanoviště i pro zájemce o nové prostory k bydlení, a to jak z Vídně, tak z Brna a okolí. Tři zásadní výhody regionu jsou:
• v současné době dobrá a v budoucnosti ještě lepší dostupnost a rovněž blízkost aglomeračním oblastem Vídeň a Brno
• význačné postavení regionu v oblasti vzdělávání a kvalifikace díky vzdělávacím zařízením v Hollabrunnu, Retzu a Znojmě
• vysoká životní úroveň regionu (příroda, kultura, vinařství, historie, jistoty, klima)

Podnikatelé a občané se budou dříve nebo později na základě těchto výhod vzrůstající měrou přistěhovávat. Je nezbytné zakotvit přednosti regionu jako prostoru k bydlení a podnikání s ohledem na cílové skupiny. Region se musí co nejlépe uvést a prosadit na trhu. Přitom musí obce koordinovaně spolupracovat s mnoha "spoluhráči", např.: spol. ecoplus, hospodářskou komorou, regionální podnikatele, podnikatelské inkubátory, prodejce pozemků, realitní makléře, vlastníky nemovitostí, pronajímatele a investory. Tato úloha vyžaduje mnoho finančních prostředků, hodně času, odborně specifické know-how a to nejdůležitější - ochotu obcí z regionu spolupracovat, nebo» žádná obec sama za sebe tuto úlohu nemůže a nebude moci zvládnout.
 
Obecné cíle

• společné, profesionální a aktivní uvedení regionu podél B303 sahajícího od Hollabrunnu až po Znojemsko na trh jako lokality pro bydlení a podnikání
• upevnění významu a důležitosti rozvoje místa podnikání v povědomí obyvatel a regionálních účastníků (obcí, podnikatelů, organizací, vzdělávacích zařízení, ...) a koordinace a podpora jejich spolupráce
• vytváření a udržování kompetentních a profesionálních informačních center pro zájemce o průmyslové a obytné plochy
• plánování výstavby interkomunálních průmyslových zón
• navázání kontaktů a kooperace mezi obcemi, podnikatelskými subjekty a vzdělávacími zařízeními za účelem zvýšení atraktivity regionu jako lokality k bydlení a podnikání

Lokální informační systém

Za účelem prodeje dostupných podnikatelských a obytných prostor bude spuštěn internetový lokální informační systém. Zúčastnění investoři a zájemci o bydlení se tak mohou prostřednictvím internetu informovat o způsobilosti jednotlivých průmyslových ploch i volných podnikatelských objektů čí nabídek bytových prostor a získat představu o regionu. Dobrá dosažitelnost, blízkost aglomerací, vynikající nabídka vzdělávání a vysoká životní úroveň činí z regionu kolem měst Hollabrunn, Retz a Znojmo nezaměnitelné místo pro budoucnost.Cross-border Co-operation in Research and Technology Transfer Support Services

Zkratka: CoReTech
Číslo projektu: M00108

Délka trvání projektu: 30.10.2008 - 28.02.2010

Vedoucí partner: Masarykova univerzita Brno
Projektový partner: Universität für Bodenkultur Wien

Celkové náklady projektu: € 364 897,00

Univerzity hrají klíčovou roli v inovačním procesu a v aplikaci transferu technologií. Kvalita výzkumu a funkční spolupráce mezi výzkumnými institucemi a podniky jsou pro úspěšnou aplikaci a realizaci nových poznatků a technologií zásadní.
Projekt přeshraniční spolupráce ve výzkumu a službách transferu technologií mezi "Centrem pro transfer technologií" Masarykovy univerzity Brno a kanceláří "Research Support Office" na vídeňské univerzitě Universität für Bodenkultur Wien nabízí odpovídající podporu pro založení nových "pracovních komunit" a pro přeshraniční spolupráci mezi veřejnými výzkumnými institucemi a inovativními regionálními podniky.

Cílem projektu je skrze výměnu know-how a vzájemnou spolupráci prolomit existující bariéry a vytvořit nové sítě. Základem pro akční plán opatření a synergií v rámci projektu představuje přeshraniční SWOT analýza služeb v oblasti transferu technologií nabízených oběma univerzitami. Akční plán projektu je realizován společně a získané poznatky z projektu budou aplikovány jak v ČR, tak i v Rakousku.

Jsou nabízeny otevřené workshopy, k nimž jsou zváni i komerční partneři z regionu. Výsledky projektu budou publikovány veřejně.

Výstupy projektu:

• regionální výměna know-how v oblasti transferu technologií
• ochrana duševního vlastnictví
• posílení existující spolupráce mezi centry transferu technologií a průmyslovými partnery
• vzdělávací kurzy pro vědce v oblasti spolupráce s firmami
• podpora při zakládání firem z akademického prostředí
• marketing technologiíOblast podpory 1.2
Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času

Přeshraniční rozvoj a uplatnění na trhu projektové skupiny Top výletní cíle v oblastech Dolní Rakousko a jižní Morava

Zkratka: ZIELE-TOP-CÍLE
Číslo projektu: M00073

Délka trvání projektu: 1.1.2009 - 31.3.2012

Vedoucí partner: Niederösterreich-Werbung GmbH (Dolní Rakousko)
Projektový partner 1: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava (jižní Morava))

Celkové náklady projektu: € 894 768,00

Internetové stránky projektu: http://www.vyletnicile.cz/cz/, www.vylet.at

Hlavním cílem projektu je  zvýšit návštěvnost nejatraktivnějších výletních cílů Dolního Rakouska a jižní Moravy společně sladěnou a z části společně na trh uvedenou nabídkou.

V rámci projektu jsou sledovány i tyto cíle:

- uvedení přeshraniční nabídky jednotlivých míst Top výletních cílů na trh
- marketing pro všechny Top výletní cíle i v sousedních regionech
- silnější kooperace mezi výletními cíli s podobnou tématikou a cílovou skupinou
- tvorba projektové skupiny Top výletních cílů na jižní Moravě
 
Mezi vedlejšími výstupy projektu je očekávána zesílená spolupráce obou přeshraničních organizací cestovního ruchu. V rámci projektové skupiny „Top výletní cíle“ je počítáno s vytvořením katalogu kritérií pro budoucí členy, tvorbou značky a přijetím dalších členů.  Paralelně budou dolnorakouské objekty realizovat první marketingová opatření na jižní Moravě. Intenzivní spolupráce se bude dále soustřeďovat na oblasti zajištění kvality, marketingu a na výměnu informací a zkušeností.

Výstupy projektu:

  • propagační materiály
  • dvoujazyčné webové stránky
  • školení a práce s médiiVenuše z Willendorfu a Venuše z Věstonic - Zdůraznění společných kulturních dějin Rakouska a Česka jako součásti středoevropského kulturního celku v jubilejním roce Venuše z Willendorfu 2008.

Zkratka: Venus von Willendorf & Venus von Věstonice
Číslo projektu: M00079

Délka trvání projektu: 23.10.2008 – 31.7.2010

Vedoucí partner: Zemská akademie Dolního Rakouska (Dolní Rakousko)
Projektový partner 1: Regionální muzeum v Mikulově, p.o. (jižní Morava)

Celkové náklady projektu: € 465 100,00

Internetové stránky projektu: http://www.projektvenus.eu/index.php

Projekt Venuše z Willendorfu & Věstonická venuše se zaměřuje na společné kulturní dějiny Rakouska a České republiky jako část společného středoevropského kulturního prostoru, přičemž vychází z jubilejního roku Venuše z Willendorfu 2008.
Dne 7. 8. 1908 byla objevena Venuše z Willendorfu, která se proslavila za hranicemi Rakouska. Soška venuše v sobě skrývá vysoký turistický potenciál - po Mozartovi je v zahraničí nejznámější.

Blízkou příbuznou Venuše z Willendorfu je slavná Věstonická venuše z jižní Moravy. Kromě naleziš» ve Willendorfu a Dolních Věstonicích na jižní Moravě se důležité stopy tohoto kulturního okruhu nachází také v obci Stillfried v regionu Weinviertel. Projekt představuje sošky venuší a jejich kulturní propojení od Španělska po Sibiř se zvláštním zřetelem na severní Rakousko a Českou republiku. Projekt vyzdvihuje společnou kulturní tradici v starší době kamenné a podporuje přeshraniční kulturní turistiku do muzeí a k nalezištím.

Protože se v případě sošek žen jedná očividně o ženské téma, jsou aspekty „dějiny žen“ a „gender“ důležitou součástí projektu. Nová média kromě toho do projektu zapojují moderním způsobem děti a mládež.

Ústředním tématem celé řady aktivit jsou slavné sošky venuší ze staré doby kamenné (od Španělska až po Sibiř byly nalezeny sošky venuší, které vykazují společné rysy), přičemž pozornost je zaměřena zejména na Venuši z Willendorfu a její sestru, Věstonickou venuši, které jsou známy v celém světě.

Výstupy projektu:

 • film „Svět venuše aneb když Homo sapiens dobyl svět“
 • sympozium "Noc venuše" dne 28. 1. 2008 v Zemském muzeu
 • „Svět venuše" – ve dnech 24. až 26. 9. 2009 - akce ve stylu open space pro školy (promítání filmu, besedy s odborníky, experimentální archeologie), Mezinárodní sympozium v Audimaxu Dunajské univerzity v Kremsu za účasti renomovaných vědců, exkurze do naleziš» ze staré doby kamenné na jižní Moravě a konference „Cesta do paleolitika“ doplněná vědeckými přednáškami, která se uskutečnila v rámci plavby lodí na Dunaji podél tábořiš» ze staré doby kamenné
 • vytvoření výukových materiálů
 • přeshraniční školní exkurzeRegionální impuls Zemská výstava 2009


Zkratka: REILA 2009
Číslo projektu: M00022

Délka trvání projektu: 29.05.2008 - 30.10.2010

Vedoucí partner: Zukunftsraum Thayaland (Dolní Rakousko)
Projektový partner 1: Projektverein Waldviertel (Dolní Rakousko)
Projektový partner 2: Destination Waldviertel GmbH (Dolní Rakousko)
Projektový partner 3: Schallaburg Kultur-Betrieb GmbH (Dolní Rakousko)
Projektový partner 4: Město Telč (Vysočina)
Projektový partner 5: Muzeum Vysočiny Jihlava (Vysočina)
Projektový partner 6: Mikroregion Telčsko (Vysočina)

Celkové náklady projektu: € 3 195 327,40

Internetové stránky projektu: www.dolnorakouska-vystava.cz

Země Dolní Rakousko a kraj Vysočina pořádá v roce 2009 ve městech Horn, Raabs an der Thaya a v Telči poprvé přeshraniční výstavu s názvem „Rakousko – Česko“. Ve středu pozornosti je společná historie obou zemí, stejně jako historie Waldviertlu a Vysočiny. Otevření „železné opony“ před 20-ti lety se stalo impulsem k této první přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavě.

Obsah výstavy je partnersky vypracován renomovanými rakouskými a českými vědci a ve všech třech lokalitách společně sestaven. Výstava disponuje širokou paletou exponátů, z nichž mnoho je vystaveno vůbec poprvé.
Předměty pocházejí jak ze státních archivů a muzeí Rakouska a České republiky, tak i ze soukromých sbírek a od soukromých osob. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý, napínavý a srozumitelný obraz společných dějin.

Na třech místech, v Domu umění v Hornu (Kunsthaus Horn), na Farském dvoře v Raabsu (Lindenhof Raabs) a na zámku v Telči, je společná rakouská a česká historie prokreslena v nejdůležitějších fasetách. Cílem je usnadnit oboustranné chápání, prolomit staré modely myšlení, ukázat rozdílnosti i pospolitosti a objasnit návštěvníkům vzájemně propletené dějiny obou zemí. Návštěvník se vydá na historickou cestu bez hranic. Bude moci sledovat poutavé dějiny posledních 100 let, zažije mnoho příběhů hranice a také kulturu v srdci středoevropského prostoru.

Výstupy projektu:

• Společná realizace přeshraniční Zemské výstavy v Hornu, Raabsu a v Telči
• Přeshraniční koordinace při řízení a sestavování nabídek
• Společné vypracování přeshraničních turistických doprovodných nabídek a akcí v regionu severního Waldviertelu a sousedících českých krajů
• Výstavní infrastruktura v Telči (zřízení parkoviš»)Oblast podpory 1.3
Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělání a kvalifikace

Budoucí oblast Vídeň - Dolní Rakousko - jižní Morava

Zkratka: ZUWINS
Číslo projektu: M00077

Délka trvání projektu: 1.1.2009 – 31.12.2012

Vedoucí partner: Rakouský odborový svaz
Projektový partner: Českomoravská konfederace odborových svazů

Celkové náklady projektu: € 1 264 771,00

Internetové stránky projektu: www.zuwins.at

Záměr

Budoucí společný pracovní trh bez hranic, specifická témata v oblasti sociálního partnerství a zaměstnanců, otázky migrace nebo obdobné problémy k projednání se stávají stále více politicky významnými tématy tohoto nového evropského regionu – tzv. Centropy. To vede ke stále silnějšímu propojení mezi sociálními partnery, odbory a dalšími relevantními institucemi, Projekt ZUWINS má proto odpovídající projekt ZUWINBAT (Budoucí oblast Vídeň - Dolní Rakousko - Bratislava - Trnava) také v Programu EÚS Slovensko – Rakousko.

Projekt

Těžištěm obou projektů je nejen upevnění již dosud dobře vybudované spolupráce na odborářské úrovni, ale i prohlubování témat, jako je přeshraniční dialog se sociálními partnery, problematika pendlerů především z České republiky a ze Slovenska či právní poradenství poskytované zaměstnancům všech tří zúčastněných zemí. Mimoto se odborářská kooperace stále více zaměřuje na udržitelné vzdělávání školitelů, kteří budou mít v budoucím společném regionu stále větší význam. Velký důraz je rovněž kladen na podporu pracujících žen a učňů, resp. na mládež v pracovním procesu.

Aktivity

• optimalizace spolupráce mezi všemi regionálními institucemi, které se podílejí na tvorbě trhu práce v aglomeraci spolkových zemí Vídeň a Dolní Rakousko a v regionu jižní Morava
• poskytování informací zaměstnancům v otázkách přeshraniční zaměstnanosti
• přeshraniční vzdělávací opatření (s těžištěm v udržitelnosti vzdělávání, např. v rámci Středoevropské odborářské akademie)
• vybudování trvale udržitelných kooperačních a koordinačních sítí, prohloubení a specializace stávajících odborářských kontaktů
• posilování sociálního dialoguRakousko-česká akademie expertů
 
Zkratka: EXPAK AT.CZ
Číslo projektu: M00121

Délka trvání projektu: 1.7.2009 - 30.6.2011

Vedoucí partner: L&R Sozialforschung OEG (Vídeň)
Projektový partner: Okresní hospodářská komora Brno-venkov (jižní Morava)

Celkové náklady projektu: € 499 900,00

Internetové stránky projektu: www.expak-at.cz

Myšlenka

Postup integračního procesu v Evropě je zřetelně vidět především na srůstání přirozených ekonomických a územních celků bez ohledu na hranice států. V posledních letech se však také jasně ukázalo, že zde bude i nadále nutno řešit mnoho problémů a překonávat mnoho překážek, k nimž například patří odlišné šance na získání zaměstnání. Právě na tyto úkoly je zaměřen projekt EXP:AK AT.CZ.

Projekt a jeho cíle

EXP:AK AT.CZ je projekt přeshraniční spolupráce, jehož těžiště tvoří výměna informací a know-how, ale zabývá se také společnou přípravou a praktickým testováním regionálně sladěných koncepcí. K nejdůležitějším cílům projektu patří:

• usnadnění přeshraničního zprostředkování pracovních sil prostřednictvím srovnání profilů povolání a dalších relevantních informací
• výměna informací a dlouhodobá spolupráce mezi aktéry trhu práce a institucemi v příhraničním regionu
• společné vypracování inovativních koncepcí aktivní politiky trhu práce a ověření jejich proveditelnosti formou pilotního projektu

Ve všech dílčích oblastech budou aplikovány zásady „genderové rovnosti“ a „genderové diverzity“.

Aktivity

• Vypracování výroční zprávy „Monitor příhraničí“, vycházející z analýzy odborné literatury a shromážděných dat a z interview s experty. Na základě víceletého sledování příhraničního regionu budou definovány podstatné vývojové tendence.
• Příprava a realizace přeshraničního pilotního projektu, který bude vypracován společně s aktéry trhu práce v regionu.
• Vytvoření webové stránky (www.jobtour.eu) obsahující přeshraniční srovnání profilů povolání včetně informací o požadavcích na vzdělání a kvalifikaci. Webová stránka kromě toho podává důležité informace pro výkon povolání v sousedním státě.
• Vytváření vzájemně provázaných systémů spolupráce v oblasti přípravy, koordinace a realizace jednotné politiky trhu práce na území přeshraničního regionu.
• Organizace konferencí, workshopů a seminářů, které budou fórem pro vzájemnou výměnu informací a pro diskusi o vývoji na trhu práce.Education Twinning for European Citizenship Heading for Excellence in the CENTROPE REGION

Zkratka: EdTWIN
Číslo projektu: M00029

Délka trvání projektu: 01.05.2008 - 31.12.2011

Vedoucí partner: Europa Büro des Stadtschulrats für Wien
Projektový partner: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Celkové náklady projektu: € 791 286,00

Internetové stránky projektu: www.edtwin.eu

Nabídka projektu EdTWIN se obrací na vídeňské školy, které mají zájem seznámit se blíže s českým jazykem a kulturou nebo chtějí spolupracovat se vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu.
Spolupráce mezi Školskou radou pro Vídeň a Střediskem služeb školám Brno si klade za cíl, aby se lidé trvalými opatřeními v oblasti vzdělávání připravovali na život i práci v regionu Centrope.
Žákyně a žáci v partnerských regionech Jižní Moravy a Vídně mají být v mimořádné míře připraveni získat takové dovednosti a kompetence, které jim ulehčí společný život a především přeshraniční přístup ke světu práce a zaměstnání v CENTROPE regionu. Přičemž jde především o prohloubení a rozšíření následujících oblastí kompetencí díky podpoře v odpovídajícím vzdělávacím transferu:
• Komunikativní kompetence
• Vědomostní kompetence
• Strategická kompetence
• Sociální kompetence
• Mezikulturní kompetence

EdTWIN podporuje dlouhodobě udržitelné aktivity v oblasti vzdělání

* Partnerství škol
* Spolupráce ve vzdělání
* Praxe v sousedním regionu
* Workshopy a projektové dny pro setkání s českou řečí
* Jazykové kurzy pro žáky a učitele z vídeňských škol
* Praxe žáků v podnicích sousedního regionu
* Spolupráce v oblasti odborné přípravy na povolání
* Společná další vzdělávání učitelů
* Vývoj učebních materiálů pro výuku jazyka sousedního regionu
* Odborné konference a fóra pro učitele z obou zemí

Výstupy projektu:

• Výukový materiál pro výuku jazyků - čeština jako cizí jazyk, němčina jako cizí jazyk
• Další vzdělávání učitelů a učitelek v oblasti jazyka, inovativní školské reformy v oblastech vzdělávání (zaměstnání)
• Partnerství mezi školními třídami obou regionů, společná práce na jednom samostatně vybraném tématu
• Konání odborných sezení pro učitele a učitelky a odborníky
• Výměna jazykových asistentů a asistentek k podpoře výuky cizího jazykaRozšiřování a zlepšování profesních a pracovních šancí a podmínek mladých a starších zaměstnanců v Jižních Čechách a Horním Rakousku

Zkratka: 15+/ 50+ AT/CZ Projekt
Číslo projektu: M00130

Délka trvání projektu: 1.5.2009 - 31.5.2011

Vedoucí partner: Rakouský odborový svaz
Projektový partner 1: Úřad práce v Českých Budějovicích
Projektový partner 2: Českomoravská konfederace odborových svazů

Celkové náklady projektu: € 378 859,00

Myšlenka

K efektivnějšímu zvládnutí aktuálních a budoucích problémů na trhu práce a v oblasti zaměstnanosti je nutno provést opatření, která povedou ke zvýšení aktraktivity pracovních podmínek v zájmu zaměstnanců, a to i v regionálním hospodářství. Ve spolupráci mezi organizacemi zaměstnanců obou zemí a dalších sociálních partnerů, např. obou úřadů práce, by měla být v rámci přeshraničního modelového projektu vyvinuta příslušná opatření.

Projekt

Cílem projektu je společné vypracování návrhů a opatření ke zvýšení atraktivity pracovních podmínek, spravedlivého ohodnocení práce, pro další budoucnost tvořící vstupní a/nebo další kvalifikace a dosažení životní kvality odpovídající věku. Primárními cílovými skupinami projektu jsou zaměstnanci od 16ti do 24ti a od 50ti do 65ti let z odvětví stavebnictví, obchod a zdravotnictví/sociální péče. Projekt je rozdělen na několik pracovních balíků, které budou současně realizovány jak v Jižních Čechách, tak v Horním Rakousku. Pracovní metody jsou v obou regionech stejné. Všechny výsledky resp. průběžné výsledky se budou nepřetržitě vyměňovat a srovnávat.

Aktivity

Dosud ukončeny byly následující pracovní balíčky:
• Analýza a rešerše situace mladých a starších pracujících a osob hledajících práci dle odvětví
• Obsáhlá rešerše nabídek a možností pro mladé a starší zaměstnance a osoby hledající  práci v cílovém regionu, včetně údajů k jednotlivým rámcovým podmínkám a nákladovým faktorům.
• Návrhy pro inovativní opatření pro cílové skupiny v hraničním regionu.

V současné době jsou vyvíjeny a plánovány konkrétní nabídky pro příhraniční region.
Oblast podpory 1.4
Sociální integrace, prevence zdravotních a sociálních rizik

Zdraví - Gesundheit: Přeshraniční integrovaná zdravotní péče jižní Morava - Dolní Rakousko / Grenzüberschreitende integrierte Gesundheitsversorgung Südmähren - Niederösterreich

Zkratka: Zdraví-Gesundheit
Číslo projektu: M00076

Délka trvání projektu: 18.10.2008 - 30.9.2011

Vedoucí partner: Niederösterreichische Landeskliniken-Holding (Dolní Rakousko)
Projektový partner 1: Weinviertel Management (Dolní Rakousko)
Projektový partner 2: Jihomoravský kraj (jižní Morava)
Projektový partner 3: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (jižní Morava)

Celkové náklady projektu: € 618 465,00

Internetové stránky projektu: www.zdravi-gesundheit.eu

Pod titulem „Zdraví“ realizují rakouská spolková země Dolní Rakousko a Jihomoravský kraj přeshraniční projekt integrované zdravotní péče, který vytváří předpoklady pro možnou kooperaci a výměnu zkušeností s přesahem přes hranici. Myšlenka, která za ním stojí, spojuje dvě země a jejich regiony. Prioritními cíli projektu jsou úzká přeshraniční spolupráce, výměna znalostí a sladění rámcových podmínek ve zdravotnictví.

Cíle projektu:

 • harmonizace zdravotnických systémů sousedních států EU
 • hledání synergií a tím lepšího využívání finančních prostředků obou zemí
 • spolupráce směřující k přeshraniční integrované zdravotní péči
 • definování společných kriterií kvality v oblasti nemocniční péče, záchranných služeb a zdravotnické administrativy
 • zlepšování komunikace obyvatelstva příhraničních oblastí
 • zvyšování informovanosti o populaci v regionu
 • prevence ve smyslu zlepšování životních podmínek týkajících se životního prostředí a zdravotnictví
 • výměna epidemiologických dat
 • přeshraniční informování o aktuálních infekčních chorobách
 • možnosti spolupráce Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v radioterapeutické péči
 • rozšíření přeshraniční komunikace záchranných služeb jižní Moravy a Dolního RakouskaPřeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousy – Jihočeský kraj


Zkratka: healthacross
Číslo projektu: M00060

Délka trvání projektu: 26.05.2008 - 31.12.2010

Vedoucí partner: Niederösterreichische Landeskliniken-Holding (Dolní Rakousko)
Projektový partner: Jihočeské nemocnice, a.s. (jižní Čechy)

Celkové náklady projektu: € 723 685,50

Internetové stránky projektu: www.healthacross.eu

Aby všichni obyvatelé příhraničního regionu na pomezí Dolního Rakouska a Jihočeského kraje mohli v budoucnu optimálně využívat zdravotnické služby, bude realizován projekt healthacross. Jedná se o první rozsáhle pojatý projekt přeshraniční spolupráce mezi starým a novým členským státem EU ve zdravotnictví, a tím i o modelový projekt pro jiné příhraniční regiony.
„Přeshraniční poskytování zdravotní péče“ a spolupráce ve zdravotnickém sektoru zahrnuje množství témat: počínaje právními a celně právními otázkami například v oblasti přeshraničního poskytování rychlé zdravotnické pomoci (výjezd sanitky přes státní hranici) přes otázky vyúčtování výkonů (rozdílná výše nákladů) až po dlouhodobé společné regionální strukturální plánování ve zdravotnictví.

Mimořádně naléhavou otázku představuje v kontextu EU financovatelnost zdravotnických služeb mezi členskými státy se značně rozdílnou úrovní mezd a výší nákladů. V rámci projektu healthacross budou pro všechny tyto otázky vypracovány návrhy řešení, a to ustavením pracovních skupin ke specifickým tématům, sběrem a vyhodnocováním datového materiálu, zapojením odborníků i analýzou zkušeností a koncepcí řešení z podobných kooperačních projektů v Evropské unii.

Předmětem projektu healthacross je vytvoření základních předpokladů pro přeshraniční spolupráci i řešení konkrétních otázek v rámci vybraných tematických okruhů:

   1. strukturální srovnání a vytvoření rejstříku služeb pro projektový region
   2. vypracování konkrétních vodítek pro další postup
   3. zpracování studie proveditelnosti pro přeshraniční zdravotnické centrum

Výchozí základnou projektu je vytvoření rejstříku služeb a struktur v projektovém regionu. Vodítka ke specifickým otázkám (právním, celně právním, účetně technickým atd.) se stanou základem pro uzavření bilaterálních smluv upravujících přeshraniční spolupráci. Vizí projektu do budoucna a cílem úsilí je vybudování společného zdravotnického centra, jehož vznik bude vědecky doprovázen a připraven studií proveditelnosti.
Výsledky projektu healthacross budou představeny veřejnosti při různých tuzemských i mezinárodních akcích, pomocí mediální práce a prostřednictvím webových stránek projektu.Oblast podpory 2.1
Doprava a regionální dostupnost

Železniční zastávka Unterretzbach – Šatov

Zkratka: Bahnhaltestelle Unterretzbach-Satov
Číslo projektu: M00059

Délka trvání projektu: 11.6.2008 - 31.8.2009

Vedoucí partner: obec Retzbach (Dolní Rakousko)
Projektový partner: městys Šatov (jižní Morava)

Celkové náklady projektu: € 427 006,83

Donedávna cestovali pracující i školáci, kteří v hojném počtu dojíždějí mezi oběma obcemi, převážně auty. Obcí Retzbach přitom prochází železniční tra» s pravidelným provozem osobních vlaků, nebyla zde ale železniční zastávka. V Retzbachu se tedy rozhodli společně s blízkým Šatovem využít evropských dotací a v rámci přeshraničního programu vybudovat v Retzbachu novou železniční zastávku.

Do oblasti Retzbachu a Šatova také rádi přijíždějí turisté, které sem láká příroda i vinice a vinné sklípky. Výletníci z okolí Znojma a Brna přijíždějí s koly vlakem a dále pokračují vlastními silami. Ti také ocení možnost vystoupit právě v oblíbeném výletním cíli, v Retzbachu.

Vybudování nové zastávky pro osobní přepravu v Retzbachu je tedy nesporně vhodným pokračováním k nedávno nově postavené zastávce v Šatově. Na obou zastávkách byly instalovány informační tabule pro turisty a byly vydány vícejazyčné mapky a propagační letáky. Poslouží všem, kteří rozumí česky, německy nebo anglicky.

Obyvatelům oblasti tedy projekt přinesl přímé napojení na sí» veřejné dopravy a výletníkům propojení atraktivních turistických a vinařských oblastí Znojemska s okolím Retzu.Meziregionální mobilita - mobilita bez hranic


Zkratka: MOBI
Číslo projektu: M00101

Délka trvání projektu: 22.10.2008 - 31.12.2010

Vedoucí partner: Silva Nortica (jižní Čechy)
Projektový partner: Projektverein Waldviertel (Dolní Rakousko)

Celkové náklady projektu: € 327 000,00

Meziregionální projekt mezi jižními Čechami, Vysočinou a Waldviertelem
Od roku 2008 patří Česká republika stejně jako Rakousko do schengenského prostoru. Díky zrušení kontrol na hranicích se stalo cestování do sousedních zemí mnohem snazší. To zjednodušuje soužití společného regionu ve středu Evropy. Hospodářství a turismus našich regionů již od otevření hranic z tohoto profitují. Chybějící přeshraniční dostupnost veřejnými dopravními prostředky ale tento rozvoj pořád brzdí.
Neexistuje žádná přeshraniční autobusová linka. Jedině železnice nabízí veřejné spojení z Vídně přes Gmünd a České Velenice do Českých Budějovic. Při návštěvě sousedního regionu je nutná doprava autem. To ale odporuje cílům Evropské unie na ochranu životního prostředí, které mají být mimo jiné dosažené omezením automobilové dopravy.

Hlavním cílem je optimalizace přeshraniční, regionální a lokální dosažitelnosti prostřednictvím optimálního využití veřejné a alternativní nabídky v dopravě. Dostupnost regionu by měla být zvýšena díky zavedení a prosí»ování Integrovaného dopravního systému. Dále by měla být zlepšena dosažitelnost kulturních památek v příhraničním regionu.

Projektové moduly:

 * Výstavba dopravní platformy
 * Mobilita mezi regiony
 * Studie dopravy a dopravní infrastruktury do roku 2025
 * Zjištění potřeby veřejných autobusových linek mezi regiony
 * Vytvoření povědomí a práce s veřejností
 * Projektový management

Výstupy projektu:

• platforma mobility složená ze zástupců Krajského úřadu Jihočeského kraje, Dolnorakouské zemské vlády a dopravců
• progóza rozvoje přeshraniční dopravy do roku 2025 a návrh opatření
• zjištění potřeby a koncepce pro prodloužení autobusových linek přes hranice
• koncepce pro autobusové systémy ve všedních dnech a dnech volného času
• projektové koncepce pro projekty mobility a infrastruktury jako výsledek jednáních pracovního týmu a konferencí
• zprostředkování digitálních jízdních řádů
• nabídky mobility pro mládež
• materiály pro práci s veřejností a pro tvorbu povědomí o mobilitě
• lepší využití veřejných dopravních prostředků a alternativní nabídky dopravních služebOblast podpory 2.2
Životní prostředí a prevence rizik

ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko-českém příhraničí
 

Zkratka: ENERGY FUTURE AT-CZ
Číslo projektu: M00078

Délka trvání projektu: 22.10.2008 – 31.12.2011

Vedoucí partner: Dolnorakouská hospodářská komora (Dolní Rakousko)
Projektový partner 1: Regionální hospodářská komora Brno

(Jižní Morava)
Projektový partner 2: Město Kyjov (Jižní Morava)
Projektový partner 3: Město Telč (Vysočina)
Projektový partner 4: Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o. (Vysočina)
Projektový partner 5: Sdružení NiPaS, o.s. (Jižní Čechy)
Projektový partner 6: Cech pro zateplování budov ČR o.s. (Jižní Morava)
Projektový partner 7: BETZ - Bioenergetisches Trainingszentrum (Dolní Rakousko)
Projektový partner 8: Energieagentur der Regionen (Dolní Rakousko)

Celkové náklady projektu: € 2 289 102,00

Internetové stránky projektu: www.energyfuture.eu

Cíl projektu je udržitelná spolupráce v oblasti efektivního využití energie a obnovitelných zdrojů energie s využitím vysokého realizačního potenciálu a dostupného technického know-how v příhraničních regionech.

Výstupy projektu:


• optimalizace spotřeby energií ve veřejných budovách v 15 dolnorakouských obcích, 10 energetických auditů v městě Kyjov;
• realizace 15 energetických koncepcí - region Vysočina;

• 1 model sanace podle standardů nízkoenergetických domů - mateřská školka Telč;
• hodnocení využívání energie v podnicích (softwarový nástroj);
• poradenství ohledně energetické efektivity pro MSP;
• klastr NiPaS
• mobilní naučná stezka - standard pasivních domů
• konference, workshopy, semináře, exkurze, publikace v ČJ i NJPředpovědní povodňový systém Morava - Dyje

Zkratka: Povodňová prognóza - Hochwasserprognose
Číslo projektu: M00090

Délka trvání projektu: 16.10.2008 - 03.10.2011

Vedoucí partner: Povodí Moravy (jižní Morava)
Projektový partner: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Dolní Rakousko)

Celkové náklady projektu: € 941 726,00

Internetové stránky projektu: http://cz-at.webnode.cz/

Povodně představují na řece Moravě a Dyji - stejně jako i na ostatních řekách - pro obyvatele obzvláště velké nebezpečí a výzvu. Díky těsné a efektivní spolupráci při vytváření dlouhodobých předpovědí a varování by mělo dojít ke značnému snížení ohrožení obyvatel a jiných škod. Kromě toho by díky tomuto systému měl být vytvořen základ pro přeshraniční optimální využívání povodňových retenčních prostorů.
Cílem projektu je vytvoření předpovědního povodňového systému v česko-rakouském pohraničí pro řeky Moravu a Dyji, který umožní snížení povodňových nebezpečí a škod.
Systém bude dodávat informace tak, aby bylo možno lépe se připravit na hrozící povodně a tím je v rámci možností lépe zvládnout.
Předpovědní systém bude poskytovat přeshraniční 48hodinové prognózy s výhledem na následující tři dny. Bude
provozován ve spolupráci Povodí Moravy, Země Dolní Rakousy a Českého hydrometeorologického ústavu Brno (ČHMÚ) společně s dalšími institucemi spojenými s řekou Moravou.

Výstupy projektu:

• Srážko-odtokový předpovědní a simulační model pro česko-rakouské příhraniční území, který poskytuje veškeré výstupy nutné k předpovědnímu povodňovému systému a analýze. Systém bude zcela integrován do již existujícího systému ČHMÚ, který pokrývá ostatní oblasti povodí řeky Moravy a Dyje.
• Devět dodatečných automaticky měřicích stanic, shromažďujících v případě povodní data, která jsou rozhodující pro následné výpočty.
• Celková technická infrastruktura, která bude využívána v rámci přeshraničního území, přičemž základem jsou existující systémy projektových partnerů a ČHMÚ. Tyto systémy zahrnují přenos dat, výpočty, přenos informací na zodpovědné osoby z povodňového managementu a civilní ochrany.
• Doprovodné vědecké práce, jejichž cílem je získání co nejpřesnějších výsledků prognóz a jejich optimální využívání pro povodňový management
• Zlepšení organizačního chodu skrze jasně definované rozhraní komunikační cesty při využívání systému.
• Zlepšení přeshraniční, mezistátní spolupráce díky jasným informacím a díky detailním znalostem požadavků a možností zapojených institucí.
Výzkum procesů samočištění drobných, silně degradovaných toků v oblasti Weinviertel a jižní Moravy: Vývoj metodiky pro trvale udržitelná opatření ke zlepšení jakosti


Zkratka: ProFor Weinviertel – jižní Morava
Číslo projektu: M00061


Délka trvání projektu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011

Vedoucí partner: Úřad Dolnorakouské zemské vlády, odd. vodního hospodářství (Dolní Rakousko)
Projektový partner 1: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. (jižní Morava)


Celkové náklady projektu: € 648 420,00

Internetové stránky projektu: http://www.iwag.tuwien.ac.at/Page2100.aspx


Cílem projektu je společné vypracování matice rozhodování dle ekologických a ekonomických aspektů a návodu s návrhy sanace silně znečistěných, drobných toků v dolnorakouském Weinviertlu a na Jižní Moravě. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vody podporou samočištění s ohledem na dosažení cílů Rámcové směrnice o vodách. Metodika bude sestavena na základě průzkumu konkrétních případů, v bilaterální spolupráci má za cíl ukázkově znázornit různé situace v pohraničí a analyzovat dopad strukturálních změn toků na jakost vody. Pomocí znázornění poměru nákladů a účinků je zobrazena účinnost různých nápravných opatření v oblasti vod ve srovnání s emisními opatřeními. Metodický návod bude použit na evaluaci a stanovení konkrétních opatření na 2 problémových tocích v regionu Weinviertel.

Bude proveden terénní průzkum a laboratorní experimenty, aby se zjistilo, jaký účinek mohou mít změny břehové vegetace na jakost vody a na snížení přísunu živin. Jako konkrétní příklady budou sloužit potoky Herrnbaumgartner Graben, Herbertsbrunngraben a Mühlbach u Drasenhofenu v části Weinviertel na rakouském území a říčka Haraska a Moutnický potok na jižní Moravě v ČR.

Výstupy projektu:

• vytvoření rozhodovací matice na základě ekologických a ekonomických aspektů s uvedením možností revitalizace silně ovlivněných malých toků v oblasti Weinviertel a jižní Moravy
• vytvoření aktuálního plánu hospodaření pro dva modelové toky v oblasti Weinviertel jako prostředek k ověření a optimalizaci rozhodovací matice.
• studie o potenciální možnosti aplikace různých modelů pro hodnocení emisí pro malá povodí.
• studie o typově specifických referenčních podmínkách podle RS pro oblasti projektu Weinviertel a jižní Morava,
• studie závislosti imisí na prostoru a čase ve Weinviertel a jižní Morava.
• dvojjazyčná informační brožura pro veřejnost,
• prezentace projektu na internetových stránkách,
• 1 regionální konference v CZ a 2 regionální konference v AT.
Oblast podpory 2.3
Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce

Vypracování hodnotící metodiky architektury období 1945 až 1979

Zkratka: arch4579
Číslo projektu: M00164

Délka trvání projektu: 15.3.2010 - 31.12.2012

Vedoucí partner: Město Vídeň, Magistrátní oddělení 19 – architektura a urbanismus
Projektový partner 1: Statutární město Brno, odbor památkové péče

Celkové náklady projektu: € 509 472,00

Internetové stránky projektu: http://www.arch4579.eu

Budovy z období 1945 až 1979 nebyly ani ve Vídni ani v Brně evidovány v rozsáhlých katalozích. Jejich specifickou kvalitu a význam pro obraz města nelze hodnotit klasickými prostředky pro zachování starého historického centra či památkovou péči. Pro budovy pocházející z období 1945 až 1979, které byly vybrané do tohoto projektu EÚS, mohou zásahy, jako např. změna účelu využití či termická sanace, vyvolat v mnoha případech technické, strukturální a tvůrčí problémy.

Stanovení cíle

Postup hodnocení kvality, který bylo nutné vypracovat, by měl umožnit vyvinout pomocí modelových staveb různých kategorií a dobově specifických zvláštností vzorový přístup k architektonickému období 1945 až 1979. Díky vypracování metodiky na příkladech budov ze dvou podobných, a přesto rozdílných měst může toto hodnocení sloužit jako inspirace v národním i mezinárodním měřítku. Při zohlednění lokálních specifických znaků je proto možné tuto metodiku přenášet také na jiná evropská města.

Realizace

Projekt byl koncipován ve dvou stupních. V prvním stupni vznikla metodika na základě 100 vybraných budov ve Vídni a 30 budov v Brně. Pro digitální záznam a hodnocení objektů vyvinulo město Vídeň webovou aplikaci web-client, jež se zakládá na stávajícím zadávacím nástroji pro inventarizaci budov. Tato katalogizovaná data mohou být proto graficky znázorněna také v GIS města Vídně.

Na začátku prvního stupně bylo zhodnoceno ve Vídni 20 budov a v Brně 6 budov. Základy pro metodiku hodnocení byly prodiskutovány na následujícím workshopu. Doporučení tohoto workshopu byla převzata do další fáze – fáze dalšího rozpracování a prohloubení. Tímto způsobem pak bylo zpracováno 80% zkoumaných budov. Po druhém workshopu a dalších doporučeních bylo na příkladu zbylých 20% budov možné konečné rozpracování hodnoticí metodiky.

Druhý stupeň projektu se vztahoval na práci s veřejností:
- zřízení internetových stránek projektu jakožto centrální komunikační nástroj
- vytvoření brožury, letáku a výstavy k postupu hodnocení kvality modelových budov z období 1945 až 1979 ve Vídni a v Brně
- uspořádání mezinárodní konferenceSí»ování měst Weinviertel - jižní Morava

Zkratka: EUREGIOcity.net
Číslo projektu: M00072

Délka trvání projektu: 18.10.2008 - 31.03.2011

Vedoucí partner: Weinviertel Management (Dolní Rakousko)
Projektový partner 1: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (jižní Morava)

Celkové náklady projektu: € 259 338,40

Internetové stránky projektu: http://www.euregio-city.net

Malým venkovským městům se mnohdy stává, že jsou ve větším kontextu přehlížena. A přitom právě ona mají nesmírný význam pro kvalitu života a nalézání identity obyvatel regionu. Města jsou neodmyslitelnou součástí hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, schopného obstát v konfrontaci s požadavky budoucnosti. Svým obyvatelům nabízejí bohaté kulturní vyžití a zároveň klid venkova, urbánní struktury, pracovní místa a vysokou kvalitu života.
Také pro projekt EUREGIO city.net platí, že kdo se zastaví, bude zaostávat. V globálním světě může přežít pouze ten, kdo si zformuje svůj jedinečný profil a bude se specializovat. Projekt EUREGIO city.net si proto klade za cíl vstoupit na důležité pole regionálního rozvoje, kterým je propojení malých měst do funkční sítě. Vytvoření přeshraniční sítě důležitých míst našeho euroregionu umožní řešit v přeshraničním měřítku klíčové otázky, k nimž mimo jiné patří rozvoj měst, kultury a generační problematika. Brožura, obsahující profily měst, je prvním krokem k vypracování situační analýzy, po němž by měla následovat putovní výstava účastnických měst. O novinkách a kulturních akcích pořádaných v rámci euroregionu Vás kromě toho bude informovat zpravodaj, jehož vydávání připravuje projekt společně s dolnorakouskou agenturou pro kulturní spolupráci.

Cíle projektu EUREGIO city.net

 * prohloubení přeshraniční spolupráce mezi městy na území regionu Weinviertel a Jihomoravského kraje
 * vytvoření funkční přeshraniční sítě měst spolupracujících v oblastech trvale udržitelného rozvoje měst, kultury, cestovního ruchu, sociálních služeb a mezigeneračního soužití
 * vypracování profilů měst a zjištění jejich rozvojového potenciálu
 * prohlubování stávajících a zakládání nových partnerství mezi městy
 * prohlubování profilace měst v rámci realizace koncepce jejich obnovy
 * hledání inovativních možností při řešení problémů měst v sociální oblasti
 * vybudování přeshraniční sítě pro výměnu informací o regionálních akcích a událostech (newsletter)
 * posilování absorpční kapacity Jihomoravského kraje a regionu WeinviertelRovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech


Zkratka: Gender Fokus
Číslo projektu: M00085

Délka trvání projektu: 23.10.2008 - 30.06.2011

Vedoucí partner: NÖ Landesakademie (Dolní Rakousko)
Projektový partner 1: Jihočeský kraj (jižní Čechy)
Projektový partner 2: Vysočina (Vysočina)

Celkové náklady projektu: € 495 900,00

Internetové stránky projektu: http://genderfokus.cz/ 

V Rakousku a České republice vstoupí/vstoupila v platnost popř. se připravují nová zákonná ustanovení v oblasti rovných příležitostí.
Pomocí vytvoření sítě a regionální výměny by mělo být toto doposud zcela neznámé téma přiblíženo a v rámci odborně doprovázených komunálních projektů aplikováno.
Obecným cílem je rozvoj, šíření a realizace inovativních ideí - v oblasti rovných příležitostí v rozpočtech zatím neexistuje žádná strategie realizace založená na odborné metodice.
Ke konkrétním cílům patří analýza a srovnání rozpočtovacího procesu v oblasti zákonných ustanovení, struktur a kompetencí, průběh a prostor pro jednání, sí»ování, vzájemné učení, udržitelné kontakty a také základna pro konkrétní projekty s obcemi.
"Gender budgetingový" přístup bude integrován do procesu rozpočtování na úrovni obcí a genderová perspektiva bude integrována také do politických procesů rozhodování na komunální úrovni.

Další aktivity projektu:

 * realizace konkrétních komunálních projektů
 * vytvoření praktické příručky, která obsahuje standardy procesu genderového rozpočtování, metody a příklady nejlepší praxe
 * porovnání vzdělávací oblasti pro komunální sféru v Dolním Rakousku a v jižních Čechách
 * vzájemné učení společnými workshopy
 * realizace prosí»ovaných školení a kurzů dalšího vzdělávání
 * doporučení dalšího postupu pro dlouhodobě udržitelnou implementaci 
creating the future